کتابخوانی در مترو

 اگر فلسفه بود یا روانشناسی (در معنای واقعی اش) یا فیزیک یا جامعه شناسی اصلا، یا هر چیز معنا و مفهوم دار دیگری، حالا هرچند توی دلم به  یارو می خندیدم اما خب خرده نمیگرفتم! اما "سبک زندگی"؟!

خانم مسن رو می کند به زن جوانی که دارد کتاب قطوری را با دقت میخواند و همین چند دقیقه پیش داشت با موبایلش انگلیسی صحبت می کرد. میپرسد: رمانه؟ زن جوان هدفونش را از گوشش در می آورد (و من متوجه هدفون که میشوم مطمئنم رمان نیست، لااقل رمان خوبی نیست!)  می گوید: ببخشید؟ زن مسن میگوید پرسیدم: رمان میخونید؟

- نه! نه این داستان نیست...

- چیه؟

- سبک زندگی! 

زن مسن نگاه پرسشگرش را از صورت زن به کتاب و از کتاب به صورت جابجا می کند. 

زن جوان می گوید: اومم، درباره ی...یعنی... درباره سبک زندگیه

لحنش را قاطع و عاقل اندر سفیه (لحن؟!) می کند و متبخترانه! ( باز هم لحن؟!!) میگوید : اما رمان، یعنی داستان نیست!


پی نوشت: رمان یعنی داستان! بیا خودم میخونمت سه تا زبونم بلدم! 


منبع این نوشته : منبع
رمان ,یعنی ,داستان ,کتاب ,یعنی داستان ,داستان نیست